DİNDƏ AXTARIŞ418–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Müsəlmanın həftədə (heç olmasa) bir gün dini məsələləri, halal-haramı öyrənməməsi necə də böyük qəbahətdir, təəssüf edirəm belə şəxslərə!...

Biharul-ənvar /1/176

***

419–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v) buyurur:  Hər kim dinşünaslıqla məşğul olsa, Allah onun yaşayışını sahmana salar, gözləmədiyi, ağlına gəlmədiyi yerdən ruzisini yetirər.

Məhəccətul-beyza /1/15.

***

420–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Şiə cavanları din öyrənməyi qarşılarına məqsəd qoymalıdırlar. Əgər bir cavanın bu əhəmiyyətli işə məşğul olmadığını görsəm onu ədəbləndirərəm.

Biharul-ənvar /1/214.

***

421–İmam Baqir əleyhissalam buyurur:  Şiələrimizə xəbər ver, əgər onlara əmr olunanlara əməl etsələr, qiyamət günü nicat tapacaqlar.

Biharul-ənvar /2/29.

***

422–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kim xalqın dində ehtiyaclı olduğu qırx hədisi başqalarına öyrətsə, Allah onu qiyamət günü fəqih və alim kimi həşrə gətirəcək.

Biharul-ənvar /2/153.