İMAM MƏHDİ VƏ ƏDALƏTİN HAKİMİYYƏTİ397–Peyğəmbər (s.ə.v.v.) buyurur:  Məhdi mənim nəslimdən, Fatimənin övladlarındandır.

Sünəni Əbi Davud /4/107.

***

398–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Xoş o adamın halına ki, mənim Əhli-beytimin qaimini görə, qiyam etməzdən qabaq ona iqtida edə, onun dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən ola və ondan qabaqkı hidayətedici imamları da qəbul edə. Bunlar mənim dostlarım, mehr-məhəbbətimi qazananlar və ümmətim içərisində ən əzizlərimdir.

Biharul-ənvar -52-129.

***

399–Həzrəti Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Xudavəndi-aləm mənim Əhli-beytimdən bir nəfəri məb`us edəcək və o da yer üzünü zülmlə dolduğu kimi ədalətlə dolduracaq.

Əl-müsənnəf /11/371.

***

400–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  İmamını tanımayıb ölənlər cahiliyyət zamanında ölənlər kimidir. (Hal-hazırda İmam Zaman Həzrət Məhdidir (ə.c)).1 2 3 4 5 6 7 next