FANİ DÜNYA VƏ ONUN HƏLAK EDİCİ CAZİBƏSİ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

365–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Ölmüş şəxsin cənazəsi (dəfn olunmaq üçün) aparılan zaman ruhu cəsədinin üstündə dayanıb fəryad edər:  Ey övladlarım, ey qohumlarım, olmaya dünya məni aldatdığı kimi sizi də aldada! Halal-haramı yığıb başqaları üçün qoydum, zəhməti mənim, ləzzəti isə başqalarının oldu! (Hesab-kitabını, əzabını mən çəkəcəyəm). Bəs çalışın, mənim günümə düşməyin.

Biharul-ənvar /6/161.

***

366–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Əgər insan əcəlinin necə də tez yetişəcəyini bilsəydi, dünyadan və dünya arzularından cana doyardı.

Biharul-ənvar /73/166.

***

367–İmam Kazim əleyhissalam buyurur:  Dünya zahiri yumşaq, batini isə zəhərli olan ilana bənzər. Ağıllı, savadlı insanlar belə bir ilandan qaçar, uşaqlar və nadanlar isə ilanı tutmaq üçün onun üstünə gedərlər.

Biharul-ənvar /78/311.

***

368–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Bütün pislik və günahların mənbəyi dünyaya bağlanmaqdır.

Kafi /2/315.

***

369–İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur:  (Bə`zi) insanlar dünyanın quludurlar, dindarlıqları yalnız dillərindədir, maddi həyatları yaxşı olsa dindardırlar, çətinlik yarandıqda, imtahan edildikdə isə görərsən ki, dindar azdır.

Biharul-ənvar /78/117.

***

370–İmam Həsən əleyhissalam buyurur:  Cisminin yeməyi barəsində düşünən, ruhunun qidasını unudan şəxslərə təəccüb edirəm. Onlar qarınlarını zərər verici yeməklərdən qoruyur, amma sinəsini puç və həlakedici şeylərlə doldurur.

Səfinətül-bihar /2/84.

***

371–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Hərislik, qorxu və paxıllıq imanın azlığı və Allaha bədgümanlığın nəticəsidir.

Nəhcül-bəlağə /53.

***

372–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  (Asimani kitabların bə`zisində gəlib ki,) əgər Adəm övladı sel tək axan qızıl və gümüş çayları olan iki geniş vadiyə sahib olsa, dözməyib üçüncüsünün də dalınca gəzəcək.

Mən layəhzuruhul-fəqih /4/418.

***

373–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Hər kim dünyaya ürək bağlasa, üç xislətə mübtəla olar: 

1. Tükənməz qəm-qüssə; 2. Nail ola bilməyəcəyi arzu; 3. Çata bilməyəcəyi ümid.1 next