ŞƏHVƏT
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

354–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Üç şeydən qorxuram ki, məndən sonra ümmətim arasında vücuda gələ:  1. Hidayət olduqdan sonra yolunu azmaq (yə`ni ata-anaları müsəlman olduğu islam mühitində böyüyüb Qur`an hökmlərini eşidərək din yoluna gəldikləri halda əməldə, əxlaqda və ya əqidəsində haqq yolundan çıxmaları); 2. Azdırıcı fitnələrdən (yə`ni qorxuram ki, müxtəlif vəziyyət və dəyişiklikdə dinə qarşı olan möhkəmliklərini əldən verələr, imtahandan yaxşı çıxmayalar və Allah-pərəstlik zirvəsindən dünyapərəstlik alçaqlıqlarına enələr); 3. Qarın və cinsi şəhvətlərindən.

Kafi /2/79.

***

355–İmam Baqir əleyhissalam buyurur:  Heç bir ibadət qarın və cinsi şəhvət paklığından yaxşı deyil.

Kafi /2/80.

***

356–Peyğəmbəri-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Günah və şəhvət üçün şəraiti olan, lakin Allah qorxusundan ondan imtina edən şəxsə, Allah-taala cəhənnəm odunu haram edər və onu (qiyamət günündə) böyük bəladan qoruyub saxlayar.

Məkarimul-əxlaq /429.

***

357–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Qarın, dil və ovrətinin şərindən qorunan adam, bütün günahların əlindən canını qurtarmışdır.

Mühəccətul-beyza.

***

358–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  (Günah edən zaman) ləzzətlərin qurtaracağını, onun pis tə`sirlərinin isə qalacağını yadınıza salın.

Nəhcül-bəlağə /553.

***

359–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kim şəhvətlə bir oğlanı öpsə, Allah qiyamət günündə onu odlu yüyənlə cilovlayacaqdır.

Kafi /5/548.

***

360–İmam Baqir əleyhissalam buyurur:  Hansı zəhmət qarının və ovrətin (haramdan) qorunmasından üstün ola bilər?

Kafi /2/79.