İmam Məhəmməd Baqir (əleyhissəlam)YEDDINCI MӘSUM

IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Məhəmməd

Ləqəbi: Baqir

Künyəsi: Әbu Cə᾽fər

Atası: Həzrət Səccad (ə)

Təvəllüd tarixi: Hicri 58-ci il

Imamlıq müddəti: 23 il

Ömrü: 59 il

Şəhadət olduğu tarix: Hicri 114-cü il

Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next