İSLAMDA SAĞLAMLIQ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

340–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Allah-taala üç şeyi xoşlayır:  Az danışmaq, az yatmaq və az yemək. Və üç şeydən də acığı gəlir:  Çox danışmaq, çox yatmaq və çox yemək.

İsna əşəriyyə /92.

***

341–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Pakizə olmaq üçün var gücünüzlə çalışın, çünki Allah-taala islamı paklıq üzərində bina etmişdir və behiştə də yalnız paklar daxil olar.

Kənzul-ümmal /26002.

***

342–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Çox yemək və həmişə tox olmaq müxtəlif xəstəliklər yaradar.

Ğürərul-hikəm /3591.

***

343–Musa ibni Cə`fər əleyhissalam buyurur:  Sünnətlərdən beşi insanın başında və beşi isə bədənindədir. Başda olan sünnətlər bunlardır:  Dişləri yumaq, bığın qabağını vurmaq, başın tükünü ayırmaq, məzməzə (ağıza su alıb yaxalamaq) və istinşaq (buruna su çəkib qaytarmaq). Bədəndə olan sünnətlərsə bunlardır:  Xətnə etmək (uşağı kəsdirmək), övrətin ətrafında olan tükləri qırxmaq, qoltuq tükünü təmizləmək, dırnaqları tutmaq və istinca etmək (yə`ni sidik və ğaitin yerini təmizləmək və pak etmək).

Xisal /125.

***

344–Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam İmam Həsən əleyhissalama buyurdu:  İstəyirsənmi sənə dörd xislət öyrədim ki, təbibə ehtiyacın olmasın?! İmam Həsən ərz etdi, bəli! Buyurdu:  Acmamış yemək yemə, yeməkdən doymamış süfrədən çəkil, yeməyi ağzında yaxşı çeynə və yatmazdan qabaq ayaqyoluna get. Əgər bu göstərişlərə əməl etsən, təbibə ehtiyacın olmaz.

Vəsailuş-şiə /24/245.