HƏYAT YOLDAŞINA EHTİRAM
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

298–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Vay olsun o qadına ki, ərini narahat edib qəzəbləndirə və xoş o qadının halına ki, əri ondan razı ola.

Biharul-ənvar /8/30.

***

299–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  İki arvadı olan, onların arasında özünü və malını düzgün bölüşdürməyib ədalətlə rəftar etməyən kişi, qiyamət günündə bədəninin yarısı zəncirlənmiş və o biri yarısı da düzəlməyən halda gələcək və cəhənnəmə daxil olacaqdır.

Biharul-ənvar /7/214.

***

300–İmam Baqir əleyhissalam buyurur:  Ailə quran hər bir şəxs öz yoldaşını əzizləyib hörmət etməlidir.

Biharul-ənvar /103/224.

***

301–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Hər bir halda qadınlarla mülayim və güzəştli olun (hətta öz vəzifələrinə əməl etməsələr də). Onlarla mehriban və yaxşı danışın, mümkündür bu yolla onlar da öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirsinlər.

Biharul-ənvar /103/323.

***

302–Musa ibni Cə`fərdən, o da öz ata-babalarından nəql etmişdir ki, Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Bəndənin Allaha imanı artdıqca qadınlara qarşı məhəbbət və atifəsi də çoxalacaqdır.

Biharul-ənvar /103/228.

***

303–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Dünyadan üç şey mənim üçün sevimlidir:  qadınlar, xoş iyli ətir, amma gözlərimin nuru namazdadır. (Mə`buda üz tutub Ona ibadət etmək).

Biharul-ənvar /76/141. Xisal /1/189.

***

304–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Ən pis adam (maddi cəhətdən) ailəsinə çətinlik yaradanlardır.

Nurul-əbsar.