İMAN VƏ SƏDAQƏT SAYƏSİNDƏ AİLƏ QURMAQ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

277–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Əgər dinini və əxlaqını bəyəndiyiniz bir kəs elçiliyə gəlsə, onu qəbul edib qızınızı verin. (Soruşdular…) Əgər onun nəsəbi pis olsa nə edək? Həzrət əvvəlki sözü təkrar edərək əlavə etdi:  Dini və gözəl əxlaqı olduğu halda, yüksək əsil-nəsəbi olmadığına görə ona qız verməsəniz, yer üzündə böyük fitnə-fəsad baş verəcəkdir.

Təhzib /7/394.

***

278–İmam Cavad əleyhissalam buyurur:  Hər kəs sizə elçilik etsə, onun dinindən və düzlüyündən yəqinlik hasil etdikdən sonra ailə qurmağa razı olun.

Mən la yəhzuruhul-fəqih /3/393.

***

279–Bir kişi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına gəlib dedi:  Mənim bir qızım var, onu necə adama ərə versəm yaxşı olar?

Həzrət buyurdu:  Onu Allahdan qorxan bir adama ərə ver, çünki həmin şəxs qızını sevsə əzizləyəcək, amma acığı gəlsə ona əzab-əziyyət (zülm) etməyəcəkdir.

Əl-müstətrəf /2/218.

***

280–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kəs qızını fasiq və imansız adama ərə versə, sözsüz onunla qohumluq əlaqəsini kəsmişdir.

Məhəccətul-beyza /3/94