AİLƏ QURMAQ-İLAHİ RƏHMƏTİN VƏ XOŞ ƏXLAQIN AÇARI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

253–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Asimanın rəhmət qapıları dörd yerdə açılır:  yağış yağdıqda, övlad ata-ananın üzünə baxdıqda, Kə`bənin qapısı açıldıqda və nikah baş verdikdə.

Biharul-ənvar /103/221.

***

254–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Subay oğlan və qızlarınızı evləndirin. Həqiqətən mütəal Allah onların əxlaqlarını yaxşı, ruzilərini bol, abır-şərəflərini artıq edər.

Biharul-ənvar /103/222.

***

255–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Ailə qurun, qızları ərə verin, subay kişiləri evləndirin. Hər bir müsəlmanın şərəf və səadəti odur ki, qızlarını vaxtı çatdıqda ərə versin və yerbəyer etsin.

Kafi /5/328.

***

256–Allahın Rəsulu (s.ə.v.v.) buyurur:  Allah üçün islamda nikahla abad olmuş evdən sevimli, təlaqla viran olmuş evdən pis və qəzəbli bir şey yoxdur.

Kafi /5/328.