AİLƏ QURMAĞA RƏĞBƏTLƏNDİRMƏK
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

248–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kəs (qadın və ya kişi) evlənsə öz dininin yarısını qorumuşdur. Qalan yarısını da təqvalı olsun.

Kafi /5/328.

***

249–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Cəhənnəm əhlinin çoxu ailə qurmayan qadın və kişilərdir.

Mən layəhzuruhul-fəqih /3/384.

***

250–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Ən pis ölülər o kəslərdir ki, ailə qurmaqdan boyun qaçırmışlar.

Təhzib /7/239.

***

251–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kəs pak-pakizə dünyadan getmək istəsə, gərək ailə qursun və subay ölməsin.

Mən layəhzuruhul-fəqih /3/385.

***

252–Allahın Peyğəmbəri (s.ə.v.v.) buyurur:  Ailə qur, yoxsa məsihi rahiblərindən, yaxud şeytanın qardaşlarından olacaqsan.

Biharul-ənvar /1-3/221.