ÖVLAD HÜQUQU231–Həzrəti Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Ya Əli, Allah lə`nət etsin o valideynə ki, övladlarını özlərinə qarşı çıxmağa vadar edirlər.

Vəsailuş-şiə /21/290.

***

232–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Əsla vaxtının əksəriyyətini öz əhli-əyalına sərf etmə! Çünki əgər əhli-əyalın Allah dostları olsa, bu halda Allah Öz dostlarını çarəsiz qoymaz və əgər onlar Allah düşmənləridirsə, bu halda sən nəyə görə Allah düşmənləri üçün bir iş görüb sonradan qəm-qüssə və peşmançılıq çəkəsən.

Nəhcül-bəlağə /536/352.

***

233–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Münhərif və azğın fikirli insanlar övladlarınızı düz yoldan azdırmamış onlara hədis (və islam maarifini) öyrədin.

Kafi /6/47.

***

234–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  İnsanın övladına yaxşılıq etməsi, onun öz valideyninə yaxşılıq etməsi kimidir.

Mən layəhzuruhul-fəqih /3/483.

***

235–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Atanın övlad qarşısında olan borcu budur ki, ona yaxşı ad qoysun, ona yaxşı ədəb öyrətsin və Qur`anı tə`lim versin.

Nəhcül-bəlağə /546, Kəlimati-qisar /399.

***

236–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Öz övladlarınıza üzgüçülüyü və ox atmağı öyrədin.

Kafi /6/47.

***

237–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Övladlarınız yeddi yaşına çatarkən onlara namazı öyrədin, on yaşına çatarkən (namazı tərk etsələr) tənbeh edin, həmçinin (bu yaşa çatarkən) onların yataq yerlərini ayrı salın.

Kənzul-ümmal /16/45330.

***

238–İmam Səccad əleyhissalam buyurur:  Övladın haqqı odur ki, biləsən səndən vücuda gəlmişdir və onun bu dünyada yaxşı və pis işlərini sənə aid edirlər. Ona yaxşı ədəb öyrətməli, aləmləri yaradan Rəbbimizi tanıtdırmalı və Allaha itaətdə ona kömək etməlisən. Yəqin bil ki, əgər öz övladına yaxşılıq etsən savabına yetişəcək və pislik etsən cəzasını görəcəksən.

Mən layəhzuruhul-fəqih /2/622.

***

239–Peyğəmbər (s.ə.v.v.) buyurmuşdur:  Övladlarınızı əzizləyin, tərbiyələrini gözəlləşdirin ki, bağışlanasınız.

Biharul-ənvar /104/95.

***

240–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Bəli, qadının hamiləlik dövründən uşağı dünyaya gətirdiyi, həmçinin süd verib qurtardığı vaxtın əcri müsəlmanların sərhəddini gecə basqınından, düşmənlərin taracından və kafirlərin həmləsindən qorumuş kişinin savabına bərabərdir. Əgər bu müddətdə vəfat etsə şəhidlərin məqamında olacaqdır.1 next