QEYBƏT VƏ EYB AXTARMAQ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

177–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Qeybət, insanın dinini puç etməkdə, onun bədənində olan xora xəstəliyindən daha güclüdür.

Kafi /2/357.

***

178–İmam Əli əleyhissalam buyurur:  Qeybəti eşidən qeybət edən qədər günah qazanar.

Ğürərul-hikəm /307.

***

179–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Qeybəti tərk etmək Allah yanında on min rəkət müstəhəb namaz qılmaqdan daha əzizdir.

Biharul-ənvar /75/261.

***

180–Əbdül-mö`min Ənsari deyir:  İmam Musa ibni Cə`fər əleyhissalamın yanına getdim. Məhəmməd ibni Əbdüllah Cə`fəri də onun yanında idi. Mən ona təbəssüm etdim. O dedi:  Onu sevirsənmi? Dedim:  Bəli, mən onu yalnız sizin razılığınız üçün sevirəm. Buyurdu:  O, sənin qardaşındır, mö`min mö`minin ata-anası bir olan doğma qardaşı kimidir, baxmayaraq ki, ayrı-ayrı valideynlərin övladlarıdır. Öz din qardaşını müttəhim edən kəs məl`undur. Mö`min qardaşını aldadan hər kəs məl`undur; öz mö`min qardaşına nəsihət verməyən kəs məl`undur, mö`min qardaşının qeybətini edən şəxs də məl`undur.

Biharul-ənvar /75/262.

***

181–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Ən pis adam odur ki, camaatın eyblərini axtarsın, amma öz eyblərini görməsin.

Təraiful-hikəm /176.

***

182–İmam Musa ibni Cə`fər buyurur:  Mö`min qardaşının qeybətini edən şəxs məl`undur.

Biharul-ənvar /75/262.

***

183–Ənəs ibni Malik deyir:  Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurdu:  Məndən altı şeyi qəbul edin, cənnət üçün sizə zamin olum…

1. Danışanda (hədis deyəndə) yalan deməyin;

2. Verdiyiniz və`dələrə xilaf çıxmayın;

3. Əgər sizə əmanət versələr, ona xəyanət etməyin;1 next