MÖ`MİNLƏRİN HEYSİYYƏTİNİ QORUMAQ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

128–İmam Baqir əleyhissalam buyurur:  Mö`minin başqa mö`min üzərindəki vacib haqlarından biri budur ki, onun (hətta) yetmiş böyük günahını gizlətsin.

Biharul-ənvar /74/301.

***

129–İmam Əli əleyhissalam buyurur:  Müsəlman qardaşının üzrünü qəbul et. Əgər onun üzrü olmasa, sən özün onun üçün üzr düzəlt!

Biharul-ənvar /74/165.

***

130–İmam Əli əleyhissalam buyurur:  Xəyanətlərin ən qəbahətlisi müsəlman şəxsin gizli sirlərini faş etməkdir.

Müstədrəkul-vəsail /12/305, N.14155.

***

131–İmam Əli əleyhissalam buyurur:  Xəta etmiş şəxsə camaat arasında nəsihət vermək, həqiqətdə onun şəxsiyyətini alçaltmaqdır. (Gərək gizlində nəsihət verilsin.)

Ğürərul-hikəm /322.

***

132–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Allah dərgahında ən sevimli əməllərdən biri mö`mini sevindirmək, ac olarsa onu doyurmaq, qəm-qüssəsini dağıtmaq və borcunu ödəməkdir.

Kafi /2/192.