ELM VƏ ELM ÖYRƏNMƏYİN FƏZİLƏTİ
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

98–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Elm öyrənən şəxs gündüzləri oruc tutan, gecələri isə səhərə kimi ibadətlə keçirən şəxs kimidir. İnsanın öyrəndiyi bir elm toplusu Əbu Qubeys dağı qədər qızılı, malı olub onu Allah yolunda ehsan etməsindən daha fəzilətlidir.

Biharul-ənvar /1/18.

***

99–İmam Zeynəl-abidin əleyhissalam buyurur:  Əgər insanlar elm kəsb etməyin necə böyük dəyərli olduğunu bilsəydilər, onu hətta qanlarını axıtmaqla və tufanlı, dalğalı dənizləri yarmaqla belə kəsb edərdilər.

Kafi /1/35.

***

100–İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur:  Elm asanlıq və rahatlıq axtarmaqla əldə oluna bilməz.

Ğürərul-hikəm /349.

***

101–İmam Sadiq əleyhissalam buyurur:  Öz yazılarınızı qoruyub saxlayın, çünki sonradan onlara ehtiyac duyacaqsınız.

Biharul-ənvar /2/152.

***

102–İmam Əli əleyhissalam buyurur:  Həqiqətən dinin kamalı elm öyrənmək və ona əməl etməkdir. Agah olun ki, elm kəsb etmək həqiqətdə sizin üçün mal-dövlət qazanmaqdan daha vacibdir.

Kafi /1/30.

***

103–İmam Həsən əleyhissalam buyurur:  Öz elmini başqalarına öyrət və çalış ki, digərlərinin də elmini öyrənəsən.

Biharul-ənvar /78/111.

***

104–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Elmin fəziləti Allah yanında ibadətin fəzilətindən daha əzizdir.

Biharul-ənvar /1/167.

***

105–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Hər kəsdən bildiyi bir elm barəsində soruşsalar və o da öz elmini gizlətsə, ağzına oddan bir cilov vurular. (…yə`ni elmsizlik ucbatından sərgərdan qalan və vəzifəsinin nə olduğunu bilməyən cahil şəxslərə yol göstərməyə və onların həyatını səadətə çatdırmağa qadir olduğu halda sükut edən elmli bir şəxs böyük bir günaha mürtəkib olmuşdur.)

İsna-əşəriyyə /11.

***

106–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Qur`ani-kərim bir ilahi ədəb məktəbidir. Bacardığınız qədər onun ədəb qaydalarını öyrənin.

Biharul-ənvar /92/19.

***

107–Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur:  Həqiqətən mö`min şəxsin ölümündən sonra gözəl əməllərinə, yaxşılıqlarına əlavə olunan şeylər onun öyrənib yaydığı elm, qoyub getdiyi əməli-saleh övlad və irs qoyduğu Qur`andır.1 next