ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (5)[2] - Fəth surəsi, ayə 28

[3] - İsra surəsi, ayə 96

[4] - Ənkəbut surəsi, ayə 52

[5] - Əhqaf surəsi, ayə 8

[6] - Ənam surəsi, ayə 19

[7] - Ənam surəsi, ayə 19

[8] - Təfsiri Qumi, cild 1, səh 195, Biharul- ənvar cild 18, səh 235, hədis 78

[9] - Ənam surəsi, ayə 19

[10] - Yunus surəsi, ayə 2

[11] - Nisa surəsi, ayə 166back 1 2 3 4 5 6 next