ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (3) [1] - Şüəra surəsi, ayə 196- 197

[2] - Bəqərə surəsi, ayə 89

[3] - Bəqərə surəsi, ayə 101

[4] - Səba surəsi, ayə 6

[5] - Kənzül- ümmal, cild 10, səh 181

[6] - Ali İmran surəsi, ayə 61

[7] - Təfsiri Qumi, cild 1, səh 104

[8] - Təfsiri Qumi, cild 1, səh 104back 1 2 3