Əl-Muminun surəsiƏl-Muminun surəsi

0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.

1. Həqiqətən (İslamın əqidə əsaslarına) iman gətirənlər nicat tapdılar (sanki onlar artıq axirətdə əməllərinin bütün mükafatlarını alıblar).

2. O kəslər ki, namazlarında (həm ürəkləri, həm də bədənləri ilə) itaətkardırlar.

3. Və o kəslər ki, bütün pis və çirkin (iş)lərdən üz döndərirlər.

4. Və o kəslər ki, zəkat verir və nəfslərini təmizləyirlər.

5. Və o kəslər ki, öz şəhvət qüvvələrini cilovlayırlar.

6. Öz zövcələrinə və kənizlərinə qarşı istisna olmaqla ki, onlar (zövcə və kənizləri ilə şəhvətlə davranmağa görə) qınanmazlar.

7. Odur ki, bundan (bu ikisindən) başqasını axtaranlar (bu ikisindən başqasından hər hansı cinsi ləzzət alanlar İslamın müəyyənləşdirdiyi) həddi aşanlardır.

8. Və o kəslər ki, özlərinin (xalqla və yaradanla) əmanətlərinə və (Allahın onlarla bağladığı, yaxud özləri öz aralarında bağladıqları və ya camaatla bağladıqları) əhd-peymanlarına riayət edirlər.

9. Və o kəslər ki, namazlarını (tam və kamil olması baxımından) qoruyurlar.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next