ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (2)ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (2)

 

İlahi Peyğəmbərin nübüvvətinə

Quranın dəlilləri

Xülasə şəkildə demək olar ki, Quran sonuncu Peyğəmbərin nübüvvətinə altı əsaslı burhan (möhkəm dəlil) gətirmişdir.

Alahın şəhadəti

Qurani- kərim altı ayədə Məhəmməd (s)- ın nübuvvətini isbat etmək üçün və onun bu iddiaya olan sədaqətini sabit etmək üçün mütəal Allahın şəhadətinə istinad etmişdir: bu altı ayədən ikisində onun nübüvvəti üçün Allahın şəhadətinə istinad edərək bəyan edir ki, onun peyğəmbərliyinin isbatı üçün Allahın şəhadəti kifayətdir.[1]

Digər dörd ayədə, bunlardan əlavə Peyğəmbər (s)- ə göstəriş verir ki, öz nübüvvətini sabit etmək üçün bu ayələrə istinad etsin (əsaslansın).[2]

Amma Mütəal Allahın onun nübüvvətinə necə şəhadət verməsi bu kitabda bəyan ediləcəkdir.[3] Xülasə şəkildə demək olar ki, Mütəal Allah müxtəlif mümkün olan yollarla onun nübüvvətini təsdiqləmişdir.

İslamdan qabaqkı Peyğəmbərlərin xəbər verməsi

Quranı- kərimin sonuncu Peyğəmbərin nübüvvətinə olan dəlili budur ki, Musa (ə) Tövratda, İsa (ə) İncildə o həzrətin gəlməsini müjdə vermişdir. Hətta bütün səmavi kitablar o Peyğəmbərin besətini və ona vəhyin nazil olmasını xalqa çatdırmış və müjdə vermişdirlər.

«وإنّه لفی زبرلاوّلین»[4]

"Onun vəsfi keçmiş kitablarda gəlmişdir"

İmam Əli (ə) Peyğəmbri- əkrəm (s)- in besəti barəsində belə buyurur:1 2 3 4 next