ƏZƏMƏTLİ İSLAM PEYĞƏMBƏRİ (1)Ehtimalən yaxın gələcəkdə beş cilddə təqdim olunacaq bu kitabda İlahi Peyğəbrin etiqadi, əxlaqi və ictimai göstərişlərinin toplusu Mizanul- himət metodu ilə nəzərdə tutulmuşdur.

3. Böyük Peyğəmbərin əxlaqı və əməli rəftarları.

Çalışacağıq ki, bu iş də Allah Peyğəmbərinin adının bərəkəti ilə cari ilin sonunadək sona çatsın.

Qeyd etmək lazımdır ki, birinci kitab Peyğəmbəri əzəmin şəxsiyyətini tanıtdırmaq barəsində, ikinci kitab Allah Peyğəmbərinin öyrədici və hikmətli kəlamları barəsində və üçüncü kitab o həzrətin öyrədici və hikmətli rəftarları barəsindədir.

Sonda, bu mətləbə işarə etmək zəruridir ki, baxmayaraq ki, bu toplunun mövzusu "Böyük Peyğəmbər Quran və Əhli- beyt baxımındandır; lakin bəzən Əhli- beytdən başqalarından da mövzu ilə münasib kəlamlar da gətirilmişdir.

"Hədis elmləri və maarifi tədqiqat müəssisəsi" nin əziz əməkdaşlarından, bu kitabın yazılmasında mənə kömək etdikləri üçün səmimi qəlblə təşəkkür edirəm. Böyük və uca Allahdan istəyirəm ki, bu yazıları təkmil edib "Məhəmməd Rəsulullah elmi- maarifi toplusu" nu hazırlamaqda bizə yar olsun. Amin.

ربّنا تقبّل منّا إنّک انت السمیع العلیم.

Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri.

25. 04. 1385 şəmsi

20. 06. 1427. Qəməriback 1 2 3 next