PEYĞƏMBƏRLƏRIN ŞƏHADƏT VERMƏSIDedi: Bu cammat mənbi şərəfli və əziz tuturlar və məni özlərinə mövla bilirlər. Onlar onunla müxalifət etməyimi tələb edirlər.[13]

Əttəbəqatul kübra Kəbdən nəql edir: Peyğəmbər (s)- ın vəsfi Tövratda belə gəlmişdir: "Məhəmməd mənim seçilmiş bəndəmdir; tünd xasiyyətli və qaşqabaqlı deyil. Küçə və bazarda səs- küy salmaz; pisliyə pisliklə cavab verməz; əksinə bağışlayar və güzəşt edər. Doğulduğu yer Məkkədir. Hicrət etdiyi məkan Mədinədir.[14]

Əttəbəqatul kübra Əbunəmlədən nəql edir: Bəni Qüreyzə Peyğəmərin adını öz kitabında oxuyurdular və öz uşaqlarına öyrədirdilər ki, onun adı və əlamətləri nədir. Öyrədirdilər ki, bizim yanımıza hicrət edəcəkdir; amma elə ki, Allahın Peyğəmbəri zühur etdi, həsəd apardılar və haqqı tapdalayaraq dedilər: Bu şəxs o Peyğəmbər deyil.[15]

 

 [1] - Şüəra surəsi, ayə 196

[2] - Səf surəsi, ayə 6

[3] - Səf surəsi, ayə 7

[4] - Əraf surəsi, ayə 157

[5] - Məcməülbəyan, cild 2, səh 784, biharul- ənvar cild 11, səh 12

[6] - Nəhcülbəlağə, xütbə 1back 1 2 3 4 5 6 next