PEYĞƏMBƏRLIYIN DƏLILLƏRIBu dediklərimizə əsasən, əgər bir şəxs özünü Allahın rəsulu tanıtdıra və öz Peyğəmbərliyini bir yolla aləmləri yaradan Xaliqin hüzurunda aşkar edə və onun nübüvvətini nəinki təkcə ümumi xalq, hətta elm sahibləri də qəbul edə, bu zaman Mütəal Allah onun bu iddiasını xalqın gözü önündə açıq şəkildə batil etməzsə, belə bir sükut, elmi şəhadət və təqrir o iddia edən şəxsin öz iddiasında sadiq olmasını bildirir.

Allah təala İslam peyğəmbərinin peyğəmbərliyinə şəhadət vermək üçün hansı yolu seçmişdir?

İndi ki, Alahın şəhadət verməsi məfhumu aydın oldu, lazımdır ki, gərək Allah təala İslam peyğəmbərinin nübüvvətini təsdiq etmək üçün hansı yollardan istifadə etmişdir.

İslam Peyğəmbərinin rəftarlarına nəzər salaraq məlum olur ki, Mütəal Allah o Peyğəmbərin haqq olmasını hər dörd yol ilə təsdiq etmişdir. Və bu yollarla onun Peyğəmbərliyinə şəhadət vermişdir.

 [1] - Nisa surəsi, ayə 166

[2] - Fəth surəsi, ayə 28

[3] - İsra surəsi, ayə 96

[4] - Ənkəbut surəsi, ayə 52

[5] - Əhqaf surəsi, ayə 8

[6] - Ənam surəsi, ayə 19

[7] - Ənam surəsi, ayə 19

[8] - Təfsiri Qumi, cild 1, səh 195, Biharul- ənvar cild 18, səh 235, hədis 78

[9] - Ənam surəsi, ayə 19

[10] - Yunus surəsi, ayə 2

[11] - Maidə surəsi, ayə 111back 1 2 3 4