MƏAD[116] Qur'ani-kərimin Mö'minun surəsinin 100-cü ayəsi, həmçinin bir sıra rəvayətlərdə Bərzəx aləmi haqda danışılmışdır.

[117] Zumər surəsi, ayə.68

[118] «həcc» surəsi, ayə.1-2

[119] Qəmər surəsi, ayə.7

[120] 3əlzələ surəsi

[121] Bu barədə Həcc surəsi, ayə.17, Nisa surəsi, ayə.41, Nəhl surəsi, ayə.89, Nur surəsi, ayə.24, Qaf surəsi, ayə.21 və 3əlzələ surəsi, 4-5-ci ayələrə baxa bilərsiz.

[122] Bu barədə Bəqərə surəsi, ayə.143, Kəhf surəsi, ayə.49, Ali İmran surəsi, ayə.30 baxa bilərsiz.

[123] Kəhf» surəsi, ayə,49

[124] «Əl-e'tiqadat fi dinil-imamiyyə» səh.53-54

[125] «Qəvaidul-əqaid» səh.149

[126] «Taha» surəsi, ayə.109

[127] «Rum» surəsi, ayə.6.

[128] «Ali imran» surəsi, ayə.129.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17