MƏAD
[106] Zumər surəsi, ayə.73

[107]«Tövbə» surəsi, ayə.68

[108]«Ə`raf» surəsi, ayə 49

[109]«Zəlzələ» surəsi, ayə 7-8

[110] «Munafiqun» surəsi, ayə 10

[111]«Əl-mizan təfsiri», 7-ci cild;«Yasin» surəsi, ayə.78-79,

[112]«Əl-mizan təfsiri», 20-ci cild; «3əlzələ» surəsi.

[113]«Yasin» surəsi, ayə.65

[114]«Məryəm» surəsi, ayə.40

[115]«Əlbabul-hadi əşər»,7-ci fəsil, səh.105back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next