Məhdəviyyət inancı haqqında qırx hədis (4)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

MƏHDƏVIYYƏT INANCI HAQQINDA QIRX HƏDIS (4)

21-  اخرج ابو نعيم، و الخطيب في تلخيص المتشابه عن ابن عمر، قال: قال رسول صلي الله عليه و آله و سلم:

" يخرج المهدي و علي راسه ملک ينادي: ان هذا مهدي فاتبعوه."

Əbu Nəim və Xətib “Təlxisul-mutəşabeh“ kitabında ibn Ömərdən nəql etmişlər ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:

“Məhdi(s) qiyam edəndə onun başı üzərində bir mələk nida verər: Bu Məhdidir, ona itaət edin.” 2

22-                                              أخرج ابو بنعيم عن علي، قال:                         " اذا نادي مناد من السماء: ان الحق في آل محمد، فعند ذلک يظهر المهدي علي أفواه الناس، و يشربون حبه، و لا يکون لهم ذکر غيره."

Əbu Nəim Əlidən(ə) rəvayət etmişdir ki, buyurdu:

“ Elə ki, carçı asimandan nida etdi: haqq Məhəmmədin(s) xanədanındadır, o zaman Məhdinin adı camaatın dillərində aşkara söylənəcəkdir  və onun məhəbbətini qəlblərinə alarlar və ondan başqasını yad etməzlər.” 3

23-  أخرج أيضا (يعني نعيم بن حماد) عن شهر بن حوشب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه و سلم:

"في المحرم ينادي مناد من السماء: ألا ان صفوة الله من خلقه فلان، فاسمعوا له، أطيعوه في سنة الصوت المعمعة.

 Həmçinin o, ( Nəim ibn Həmmad ) Şəh ibn Huşəbdən nəql etmişdir ki, dedi: Allahın Rəsulu(s) buyurdu:1 2 3 4 5 next