NÜBÜVVƏTİN SONU (3)Şəbüstəri yazır:

يکی خطّ است از اوّل تا به آخر          بر او خلق خدا جمله مسافر

در اين راه انبيا چون ساربان اند           دليل و رهنامی کاروان اند

وزيشان سيّد ما ما گشته سالار           "هم او اوّل هم او آخر در اين کار"

احد در ميم احمد گشت ظاهر              "در اين دور اوّل آمد عين آخر"

ز احمد تا احد يک ميم فرق است         جهانی اندرين يک ميم غرق است"

بر او ختم آمده پايان اين راه               بدو مُنزَل شده "اُدعُوا إلی الله"

مقام دلگشايش جمع جمع است             جمال جانفزايش شمع جمع است

شده او پيش و دلها جمله در پی             گرفته دست جانها دامن وی

Qurani-Kərimdə buyurulur ki, öncəki peyğəmbərlər sonrakı peyğəmbərlər haqda (ən başlıcası nəbilərin xatəmi barədə) müjdə vermiş, onlara iman gətirib təslim olmuş, öz ümmətlərinə bu barədə təblig edib onları sonrakı peyğəmbərlərin təlimlərinə hazırlamaq vəzifəsini daşımış, sonrakı peyğəmbərlər də öncəki peyğəmbərləri təsdiq etmiş və Allah bu müjdələr, təslimlər və təsdiqetmələr üçün peyğəmbərlərdən əhd almışdır:back 1 2 3 4 5 6 next