XİLQƏTİN GÖVHƏRİ (1) 

Həzrət Vəliyyi Əsr İmam Zaman (ə)-ın həyatı barəsində təhqiqat

 

 

Müəlliflər:

Məhəmməd Əmin Baladəstiyan, Məhəmməd Məhdi Hairipur, Məhdi Yusifiyan

 

 

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

MÜQƏDDİMƏ

Məhdilik bəhslərinin irəli çəkilməsinin zərurəti

Bə`ziləri belə fikirləşə bilər ki, mədəniyyət zəminələrində əsaslı və müxtəlif ehtiyacların varlığı ilə belə, Məhdi (ə)-ın barəsində bəhsləri irəli çəkməyin nə kimi zərurəti vardır? Bu barədə kifayət qədər bəhs aparılmamış, kitab və məqalə yazılmamışdırmı?!1 2 3 4 5 6 next