İSLAM PEYĞƏMBƏRI (S) HAQQINDAİSLAM PEYĞƏMBƏRI (S) HAQQINDA

Sizlərə dünyanın tanınmış şəxsiyyətlərinin İslam dini, Peyğəmbəri (s) və Quranı-kərim haqqında düşündüklərini qısaca nəzərinizə çatdırırıq:

Allahın adı ilə

Biz onun Peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq!

(Bəqərə 285)

            Lev Tolstoy: filosof və məşhur rus yazıçısı. "İslam dininin sadə olmasını bilmək istəyənlər, Quranı mütaliə etməlidir.. Çünki, bu müqəddəs kitabda Məhəmməd Peyğəmbərin (s) ruhunun saflığı və islam dininin üstünlüyünə aid çoxlu ayələr mövcuddur".

            Doktor Zoymer, kanadalı şərqşunas:

            Şübhəsiz Məhəmməd (s) dünyanın ən böyük dini liderlərindən biridir. Bu sözə sübutum, onun bəyənilmiş sülhsevər, təcrübəli, natiq və böyük mütəfəkkir olmasıdır. Elə buna görə də ona nalayiq xüsusiyyətləri aid etmək düzgün bir iş deyildir.

            Onun gətirdiyi Quran, həmçinin islam tarixi isə bu sözləri təsdiq edir".

            Bernard Şou, məşhur filosof:1 2 3 next