NÜBÜVVƏT[70] «Ulumul-Qur'an» 1-ci hissə, səh.27

[71]Fəslul-xitab fi ədəmi təhrifi kitabi Rəbbil-ərbab» səh.16-18

[72]«hicr» surəsi, ayə.9

[73]«R`əd» surəsi, ayə.31

[74]<<Fussilət» surəsi, ayə.41-42

[75] Əhzab surasi, ayə.40.

[76] Sunənun-Nəbi, səh-12

[77] «Bəqərə» surəsi, ayə.285

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29