NÜBÜVVƏT[60] İbrahim surəsi, ayə.4.

[61] «Şura» surəsi,. ayə.23

[62] «Bəqərə» surəsi, ayə.124

[63] Təlaq surəsi, ayə.1.

[64]«Əhzab» surəsi, ayə.21.

[65] «USuli kafi» kitabul-əqli vəl-cəhl, hədis-11

[66] «Əl e'tiqadat fi dinil-imamiyyə», səh.66

[67] «Bəqərə» surəsi, ayə.253. 131

[68] «İsra» surəsi, ayə.55

[69] Əl-e'tiqadat fi dinil imamiyyə, səh.65back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next