NÜBÜVVƏT[50] Sireyi İbni Hişam,3\345, (Fruği əbədiyyət kitabından)

[51]«Səf» surəsi, ayə.6.

[52] İlahiyyat, səh,246, «Əlqəsəsul-Qur'ani», səh.314-315.

[53] Müntəhəl-amal, 1-ci cild, səh-66-95

[54] Yunis surəsi, ayə.16

[55] Rum surəsi, ayə.1-4

[56] Əl-mizan fi təfsiril-Qur'an,16-cı cild, səh.162-170, Ulumul-Qur`an, 2-ci cild, səh:129-135

[57] Bəqərə surəsi, ayə.22

[58] Şura surəsi, ayə.51

[59] Ənbiya» surəsi, ayə.7back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next