NÜBÜVVƏTQur'ani-kərimdə oxuyuruq:

«Allah elçisi ona nazil olanlara iman gətirmişdir və mö'minlər də hamılıqla Allaha, onun mələklərinə, göndərdiyi (asimani) kitablara və peyğəmbərlərə iman gətirərək deyərlər: Allahın göndərdiyi peyğəmbərlərin heç birinin arasında fərq qoymarıq. Və (mö'minlər) hamılıqla deyərlər: Biz Allahın fərmanını eşidib (ona) iman gətirdik. İlahi, biz Sənin bağışlamağını istəyir və Sənə tərəf qayıdacağımızı bilirik.»[77][33]«Nəhl» surəsi, ayə.36

[34]«Fatir» surəsi, ayə.24

[35]«Əlmizan-təfsiri» 17-ci cild, səh.39

[36]Nəhcul-bəlağə,144-cü xütbə

[37]«Nəhl» surəsi, ayə.36

[38]«Bəqərə» surəsi, ayə.213

[39]«Hədid» surəsi, ayə.25 Cümə surəsi, ayə.2back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next