NÜBÜVVƏTQur'ani-kərim bir sıra möhkəm dəlillərə əsasən Tövrat və İncilin əksinə olaraq, heç vaxt təhrif olunmamışdır. Yə'ni ona artırılmamış və ya ondan heç bir şey azaldılmamışdır. Bu sözə aid bir neçə dəlilləri qeyd edirik:

1-hifz ayəsi;

Allah-təala Qur'anın hər növ təhrifdən qorunub saxlanılması haqda belə və'd edir:

«Şübhəsiz Qur'anı biz nazil etmiş və həqiqətən biz onu qoruyacağıq.»[72]

Digər bir ayədə belə buyurur:

«Şübhəsiz Allah öz və'dəsinə yalançı çıxmaz.»[73]

2-Qur'anın batildən uzaq olması;

Qur'ani-kərimdə onun batildən (təhrif və yalandan) uzaq olması haqda buyurulur:

«Və Həqiqətən bu kitab izzətlidir, Heç vaxt batil, onun önü və arxasındandan onunla birgə olmaz, çünki o (Qur'an) hikmətli və (sifətləri) bəyənilmiş Rəbbin tərəfindən nazil olmuşdur.»[74]

Səkkizinci:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next