NÜBÜVVƏT4-İncil-(İsa əleyhissalam);

5-Qur'an-(Həzrət Mühəmməd səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləm);

Ulul-əzm peyğəmbərlərin daha üstünü isə islam peyğəmbəri Həzrət Mühəmməd (səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləm)-dir. O, Həzrət (s) buyurur:

 «Mən Cəbrail, Mikail, İsrafil və Allahın bütün yaxın mələklərinin üstünü, xalqın daha yaxşısı və Adəm övladlarının seyyidi və ağasıyam.»[69]

Altıncı:

Qur'ani-kərim Həzrət Mühəmmədə (s) iki dəfə nazil olmuşdur ki, birinci dəfə o həzrətin mübarək qəlbini nuralandırıb vəhyə hazırlamaq üçün icmali şəkildə, ikinci dəfə isə tədriclə olaraq 40 yaşından başlayıb 63 yaşında sona çatmışdır.[70]

Yeddinci:

Qur'ani-kərim həzrət Mühəmmədə (s) nazil olduğu kimi qalmış və heç bir təhrifə mə'ruz qalmadan bizim əlimizə çatmışdır.

Bunun əksinə e'tiqad bəsləyənlər isə bəsirətsiz olub yersiz danışan və kor-koranə yol gedənlərdir.[71]

Əlbəttə bu heç də sırf iddia deyil, əksinə Qur'anın möhkəm ayələri və mö'təbər rəvayətlər əsasındadır.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next