NÜBÜVVƏTQur'ani-kərimdə buyurur:

«Bu ilahi elçilərin bə'zisini bə'zisindən üstün etdik.»[67]

Həmçinin buyurur:

«Şübhəsiz bə'zi peyğəmbərləri (nəbiləri) bir-birindən üstün etdik.»[68]

Beşinci:

İlahi peyğəmbərlərdən yalnız 5 nəfəri «Ulul-əzm» peyğəmbərlər kimi tanınmış və bunun səbəbi onların şəriət və dinlərinin bütün dünya üçün gəldiyi və asimani kitaba malik olmalarından ibarətdir.

Ulul-əzm peyğəmbərlər Həzrət Nuh əleyhissalam, Həzrət İbrahim əleyhissalam, Həzrət Musa əleyhissalam, Həzrət İsa əleyhissalam və Həzrət Mühəmməd səlləllahu əleyhi və Alihi və səlləmdir ki, onlara nazil olan kitablar aşağıdakılardan ibarətdir:

1-Suhuf-(Nuh əleyhissalam);

2-Suhuf-(İbrahim əleyhissalam);

3-Tövrat-(Musa əleyhissalam);back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next