NÜBÜVVƏT1- Kişi olması;

Bütün ilahi peyğəmbərlərin kişi olması zəruridir və Qur'ani-kərim bu sözü təsdiq edir:

«(Ey peyğəmbər) səndən qabaq vəhy etdiyimiz kişilərdən başqa, (ayrı) bir peyğəmbər göndərmədik.»[59]

2-Peyğəmbərlərin öz xalqlarının dilində danışması; Qur'ani-kərimdə buyurulur:

«(Ey peyğəmbər!) Allah Hökmlərini bəyan etmək üçün öz qovmunun dilində danışan peyğəmbərdən başqa bir peyğəmbər göndərmədik.»[60]

3-Peyğəmbərlərin xalqdan mükafat (pul və s..) almaması;

İlahi peyğəmbərlər bütün çətinliklər, əzab-əziyyətlər və dini yaymağın əvəzində xalqdan heç bir şey almamalıdır.

Qur'ani-kərimdə oxuyuruq:

«(Ey Peyğəmbər! İslam ümmətinə) de ki, mən sizdən yaxınlarıma (Əhli-beytimə) məhəbbətdən başqa bir əcr istəmirəm.»[61]

4-Peyğəmbərlərin mə'sum olması;back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 next