DİN VƏ MƏZHƏBİN ƏSASLARI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

DİN VƏ MƏZHƏBİN ƏSASLARI

Məhəmməd zəkalı bir şagirddir. O, hamı ilə mehriban davranır, böyüklərə hörmət edir və özündən kiçiklərə kömək göstərir. Elə buna görə də ailəsi, dostları və müəllimləri onu çox sevirlər.

O, müəllimə çox diqqətlə qulaq asır və bütün dərsləri yaxşı başa düşür. Dərs barəsində və ümumiyyətlə başa düşmədiyi məsələlər haqda suallar verir və müəllimlər heç vaxt onun verdiyi suallardan narahat olmurlar.

Bir gün din müəllimi şagirdlər üçün «Üsuli-din»in mə`nasını açıqlayaraq dedi:

Mənim əzizlərim! Din, əqidə və şəriətdən ibarətdir. «Üsulidin» İslam dininin aqidələrəri, «Firuidin» isə İslam şəriəti deməkdir.

Din və məzhəb əsasları beş hissədən ibarətdir:

Tövhid, Ədl, Nübuvvət, İmamət və Mə`ad.

1-Tövhid:

Tövhid, Allah-taalanın vahid və yeganəliyi və Onun heç bir şərikinin olmamasından ibarətdir.

Bə`zi insanlar heyvan, büt və ya ulduzlara, bə`ziləri isə insana ibadət edərək, onu Allah adlandırırlar. Digər insanlar da müxtəlif mə`budlara sitayiş edərək yağış, günəş, əkinçilik, məhəbbət, müharibə, xeyir, şər və s. bu kimi işlər üçün xüsusi «allahlar» təsəvvür edirlər. Belə şəxslər «müşrik» adlanırlar.1 2 3 4 5 6 7 8 next