Elmin həqiqəti (8)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

YEDDİNCİ BÖLMƏ: ALİM

Birinci fəsil: Alimin fəziləti

Alimin xislətləri

Allahın əminləri

Peyğəmbəri əkrəm (s): Alimlər (yer üzündə) Allahı əminləridirlər (əmanətdarlarıdırlar).[1]

Peyğəmbəri əkrəm (s): Elm, Allahın yer üzündə əmanəti, alimlər isə o elmə Allahın əmanətdarlarıdırlar. Hər kəs öz elmindən (düzgün) istifadə edə əmanətini əda etmişdir. Amma hər kəs ondan istifadə etməyə (və ya düzgün istifadə etməyə) Allah yanında xəyanətkarlardan yazılacaqdır.[2]

Allahın dostları

Peyğəmbəri əkrəm (s): Allah Mütəal İbrahimə (ə) vəhy etdi: Ey İbrahim! Mən aliməm və alimlərin dostuyam (onları sevirəm).[3]

Peyğəmbərlərin varisləri

Peyğəmbəri əkrəm (s): Alimləri əziz tutun, çünki onlar Peyğəmbərlərin varisləridirlər. Hər kəs onları əziz tuta, Allah və onun peyğəmbərini əziz tutmuşdur.[4]

Peyğəmbərlərə ən yaxın şəxslər

Peyğəmbəri– Əkrəm (s): Mənim ümmətimin alimləri bəni İsrailin alimləri kimidir.[5]

Peyğəmbəri– əkrəm (s): Peyğəmbərlik dərəcəsinə ən yaxın olanlar elm və cihad əhli olanlardır.[6]

Peyğəmbəri– əkrəm (s): Qiyamət günü üç qurup şəfaət verəcəkdir: (Birinci) Peyğəmbərlər, sonra alimlər, sonra isə şəhidlər.[7]

İmam Əli (ə): Peyğəmbərlərə ən yaxın olanlar onların gətirdiklərini (səmavi kitabları və sühufları) daha çox yaxşı bilənlərdir.[8]

Ən pak əxlaq sahibləri

İmam Əli (ə): Alimlər xilqət və yaradılış baxımından xalqın ən pak əxlaqlısı və ən tamahsızlarıdır.[9]

Alimlərin mürəkkəbi şəhidlərin qanından üstündür

Peyğəmbəri– əkrəm (s): Alimlərin mürəkkəbi şəhidlərin qanı ilə ölçüldü və müqayisə edildi onlaran üstün gəldi.[10]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next