Sionizm və onun törətdiyi problemlər (1)Sionist başçıları

Sionist başçılarından Şvayker, Rayhard, Ekker, Liman Braun, Artur Pir və bir çox başqaları ikinci dünya müharibəsi illərində yüz minlərlə günahsız yəhudinin öldürülməsində hitlerçilərlə həmrəy olmuşlar. Onlar krematoriya peçlərində yandırılmış yəhudi uşaqlarının ah- naləsinə etinasız yanaşmışlar.

1945- ci ilin yanvar günlərində sovet tankları Osventsimin qapıları önündə göründü. Krematoriya peçləri həmişəlik olaraq söndürüldü. Beləliklə də sovet ordusu faşizmi darmadağın edərək bəşəriyyəti, o cümlədən milliyyətcə yəhudi olan milyonlarla vətəndaşı köləlik və əsarət zəncirindən xilas etdi. Albert Eynşteyn bunu misilsiz humanizm və igidlik aktı adlandırmışdır.[1]

Qərbi Almaniyada çıxan "Şpikel" jurnalı yazmışdır ki, sionistlər və nasional- sosialistlər bir sıra məsələlərdə, xüsusən millətçilik və irqçilik məsələlərində eyniyyət təşkil edirlər.

40- cı illərin sonunda sionistlərin ABŞ imperializmi ilə əlaqələri daha da möhkəmləndi. Amerikanın neft və hərbi sənaye inhisarları yaxın Şərqə can atır. Ərəb ölkələrinin zəngin neft ehtiyatlarını ələ keçirməyi, bu rayonun ərazisindən isə milli azadlıq hərəkatına qarşı strateji məntəqə kimi istifadə etməyi nəzərdə tuturdu. Fələstinə yəhudilərin köçürülüb məskən salmaları Amerika inhisarçı kapitalının mənafeyinə tamamilə uyğun idi. Buna görə də bu dövrdə Fələstini maniəsiz olaraq müraciət və müstəmləkələşdirməkdən ötrü İngiltərə təsir göstərməyi Amerika hökumətindən tələb edən konqresmenlərin, maliyyə maqnatlarının səsi birləşmiş ştatlarda daha ucadan eşidilməyə başladı. Belə bir şərait sionistlərin daha da əl- qol açmasına imkan yaratdı. Yəhudi agentliyi rəhbərləri ilə ABŞ maliyyə kapitalı nümayəndələri arasında fəal əlaqələr yarandığı dövrdən etibarən Amerika sionist təşkilatları üzvlərinin sayı durmadan artdı. 1945- ci ilədək həmin təşkilatlara 400 mindən çox yəhudi mənşəli amerikalı daxil olmuşdur.[2] Beləliklə də tezliklə sionizm hərəkatının mərkəzi ingiltərədən birləşmiş Ştatlara keçdi.

İsrail dövləti yarandığı gündən etibarən sionizmlə imperializm arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi başlandı. Amerika inhisarları İsrail dövlətinin sımasında öz təcavüzkar niyyətlərinin sadiq ifaçısını görürdülər. İsrailin hakim dairələri bu dövlətin mövcud olduğu ilk gündən etibarən ərəb ölkələrinə qarşı təcavüzkar məqsədlərini açıq büruzə verdilər. Amerika imperializmi ilə sionizmin mənafeləri məhz bu regionda birləşirdi. Buna görə də sionizm ilə imperializm həmişə İsrail təcavüzünü maliyyələşdirmişlər. təxmini hesablamalar göstərir ki, 30 il (1949- 1979) ərzində İsrail xaricdən milyard dollardan çıx yardım almışdır. Təkcə 1967- ci ildə ABŞ sionist təşkilatlarından İsrailə 1,5 milyard dollar pul göndərilmişdir.[3] Məlumdur ki, beynəlxalq sionizmin başlıca maliyyə bazası amerikan kapitalıdır. 1939- cu ildə yaradılış "Birləşmiş yəhudi çağırışın" adlı təşkilat "Filantropik" cəmiyyətlər arasında mühüm yer tutur. ABŞ-ın bir çox şəhərlərində onun şöbələri vardır. Həmçinin Amerika sionist qadın təşkilatı "Xadassa", "Yəhudi mili fondu", "İsrail fəhlələri uğrunda mili komitə" və digər təşkilatlar İsrail ekstremistlərinə toplanışında fəal iştirak edirlər. digər tərəfdən Nyu- yorkda yaradılmış Bnay Brik, Amerika yəhudi komutəsi, Antidifamasiya cəmiyyəti, Amerika yəhudi konqresi və başqa bu kimi sionistpərəst təşkilatların maliyyə imkanları daha böyükdür. Amerikanın limenlər, kun- ləbenlər, usrberqlər, hukenheymlər, veliqmanlar və b. Bankir özləri İsrail iqtisadiyyatında ən iri səhmdarlar sayılır. Böyük Britaniyada klorlar, volfsonlar, spenserlər; Fransada rotşildlər, lavarlar ailəsi; İsveçdə vallenberqlər, AFR, İsveçrə CAR və digər ölkələrdəki sionist kapitalistlər Tel- Əzizi fəal müdafiə edirlər.

Yəhudi maliyyə maqnatları da İsrail təcavüzünü "qızıl yağışı" ilə yuyur. 1967- ci ilin avqust ayından başlayaraq Qüdsdə ardıcıl olaraq hər il keçirilən "yəhudi mənşəli milyonerlərin konfransı" buna əyani nümunədir. Qayda üzrə konfranslarda Avropa, Amerika, Asiya və Afrika ölkələrindən gəlmiş 250- 300 yəhudi milyoner, həmçinin İsrailin 400- 500 kapitalisti iştirak edir. Burada əsasən İsrailə maliyyə və siyasi yardım məsələləri müzakirə edilir. Ümumiyyətlə Qərb mətbuatının yazdığına görə, kapitalist dünyasında milliyyətcə yəhudi olan 240 multimilyardçı və milyonçuların kapitalı İtaliya kimi orta səviyyəli 3- 4 Avropa ölkəsi dövlət büdcəsinin cəminə bərabərdir. Məşhur Amerikalı tarixçi və diplomat Corc Kennan bu bir ovuc yəhudi varlısını "sionist şovinizmi tiryəkinə mübtəla olmuş burjuaziyanın dünya tresti" adlandırır.[4]

Sionist milyonçuların öz mənafeyini qorumaq məqsədilə İsrail hərbçilərdə "böyük səxavətlə" verdikləri vəsaitin böyük hissəsi silahlanmaya sərf edilir. Amerikanın 30 ən iri varlı şəxslərindən biri "Ceneral daynemiks korporoyşn" kompliyasının direktoru Devid Pakkard sionist "Cuiş observer end Midl İst revuy" jurnalında yazır: "Biz ona (İsrailə- M. A.) üzərinə qoyduğumuz ağır yükü daşımaq üçün zəruri olan silahı verməli və ya satmalıyıq".[5]

İsrail dövləti və onun çirkin niyyətləri

Sionizmin çoxsaylı təşkilatlar çəbəkəsinə arxalanan ABŞ imperializmi 40- cı illərin sonunda sürətlə Fələstinə soxulmaqla başladı. Mövqeyinin zəiflədiyini görən İngiltərə höküməti Fələstin məsələsini BMT- nin müzakirəsinə verməyə məcbur oldu. BMT- nin 1947- ci il noyabrın 29- da çağırılmış ikinci sessiyası Fələstində mandat rejimini ləğv edib iki müstəqil ərəb və yəhudi dövləti yaradılmasını qərara aldı. Qərarın lehinə 33 ölkə, o cümlədən Sovet ittifaqı və Birləşmiş Ştatlar, əleyhinə 14 ölkə sıs vermişdi. İngiltərə daxil olmaqla 10 ölkə bitərəf qalmışdı.1 2 3 4 next