NAMAZIN SİRLƏRİ (8)MÜSTƏHƏB NAMAZLAR (NAFİLƏLƏR)

Gündəlik (17 rəkət) vacib namazlardan əlavə çox savabı olan namazlar mövcuddur. Bu namazlar vacib namazlara əlavə olunduğu üçün onlara nafilə deyilir.[433]

Müstəhəb namazlar 34 rəkətdir. Yə’ni vacib namazlardan iki dəfə çox.

1.   Sübh namazının nafiləsi –iki rəkət, sübh namazından əvvəl;

2.   Zöhr namazının nafiləsi –səkkiz rəkət, zöhr namazından öncə;

3.   Əsr namazının nafiləsi –səkkiz rəkət, əsr namazından öncə;

4.   Məğrib namazının nafiləsi –dörd rəkət, məğrib namazından sonra;

5.   İşa namazının nafiləsi –iki rəkət oturaq halda işa namazından sonra;

6.   Gecə namazının nafiləsi –on bir rəkət sübh azanından öncə. Bu namazın səkkiz rəkəti “gecə nafiləsi”, iki rəkəti “şəf’” və bir rəkəti “vitr” adlanır.[434]

Hədisdə buyurulur: “Nafilə namazları hədiyyə kimidir və bütün hallarda qəbul olunur.”[435]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next