TOHİD«Tohid»-ərəb sözü olub Allahı tək və yeganə bilmək mə'nasını daşıyır.

İslam əqidələrinin əsasını təşkil edən «Tovhid» əqidəsi kainatın yeganə xaliqinə inanmağı tələb edir.

İslam dininin bəyan etdiyi «Tovhid» əqidəsindən məqsəd aşağıdakılardan ibarətdir:

1-Allah zatının yeganəliyi;

Rəbbimizin zatında tovhid dedikdə, ilk növbədə Allah-taalanın zatının yeganəliyi nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bu əqidənin özü də iki hissəyə bölünür:

Birinci: Allah zatının təkliyi və şərikinin olmaması;

İkinci: Allah zatında heç bir çoxluq, tərkib və mürəkkəbliyin olmaması;

İslam tarixində nəql olunmuş rəvayətə əsasən bir dəstə yəhudi alimi əziz peyğəmbərimiz Mühəmmədin (s) hüzuruna gəlib o həzrətdən İslam dininin «Allah» barəsində olan nəzərini söyləməsini xahiş etdilər.

Həzrət Peyğəmbər (s) bir neçə gün ilahi vəhyi gözləyib Allah-təalanın cavabı olan «İxlas»-(Tovhid) surəsini onlara oxudu:

«Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next