Vahabi etiqadının yeni təhlili(10)Əhməd bin Hənbəlin “Müsnəd”ində sünnə əhlinin mötəbər mənbələrinə əsasən, Allah Rəsulunun (s) belə buyurduğu nəql olunur:

"اللَّهُمَّ إِنِّى أَقُولُ كَمَا قَالَ أَخِى مُوسَى: اجْعَلْ لِى وَزِيرا من أَهْلِى علِياً"

“Pərvərdigara, mən qardaşım Musanın dediyi sözləri deyirəm: Mənim üçün mənim ailə üzvlərinmdən olan Əlini vəzir seç”.

 

 [1] “Əl Əsilə vəl əcvibə”, səh. 321.

[2] Maidə (5), 2-ci ayə.

[3] Ənkəbut (29), 8-ci ayə.

[4] “Nəhcül Bəlağə”, Feyzul İslam, 156-cı Hikmət.

[5] Maidə (5), 2-ci ayə.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next