NAMAZIN SİRLƏRİ (4)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

NAMAZIN MÜQƏDDİMƏLƏRİ

NAMAZIN İSTİQBALINA ÇIXAQ

Namaz ibadətinə daxil olmaq üçün ruhun, libasın və cismin təmizliyinə, paklığına və başqa müqəddimələrə ehtiyac var.

Müqəddimələr dedikdə namazdan öncə əməl olunası işlər nəzərdə tutulur:

Təharət (paklıq)

İnsan namaz qılarkən pak olmalıdır. Bə’zən dəstəmaz alınır, bə’zən qüsl verilir, bə’zən də təyəmmüm olunur. Dəstəmaz imandan sayılır. İmam Baqir (ə) buyurur: “Dəstəmazsız namaz namaz deyil.”[192] Bə’zi rəvayətlərdə dəstəmaz “imanın açarı” və “imanın yarısı” adlanır.[193] İmam Riza (ə) buyurur:

1. Dəstəmaz bəndənin Allah qarşısında ədəbidir. Namaz vaxtı Allah qarşısında insan pak halda durmalıdır.

2. Nəcasət və çirkinlikdən paklanmalı.

3. Bundan əlavə dəstəmazla yorğunluq və yuxululuq aradan götürülür (əhval-ruhiyyə yaranır).[194]

4. Qəlbi və ruhu Allahın qarşısında ibadətə hazırlamaq.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next