Elmin həqiqəti (2)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

 

İKİNCİ BÖLMƏ: HİKMƏT

Birinci fəsil: Hikmətin mənası

Çevirən:

ƏLƏDDİN MƏLİKOV

 

 

 

Quran

"Allah istədiyi şəxsə hikmət (elm, mərifət, müdriklik) bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir (əbədi səadət) verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər!"

Hədis

İmam Əli (ə): Hikmətin əvvəli ləzzətləri tərk etməklə və axırı müvəqqəti şeylərə nifrət bəsləmklədir.[1]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next