Çərx və fələk jurnalına xoş gəlmisizBaş məqalə

Kainatın hər güşəsində çərx və fələk elektronik jurnalının bütün oxucularını salamlayır və jurnalın yeni şəkilə düşməsi üçün son qərarımızı verməyimizi bildiririk. Bu qərarın nəticəsi gördüyünüz hazırki formadır. Ümidvarıq ki, xoşunuz gələcək. Jurnal barədə qeyd etmək istəyirəm ki hazırkı forma beş fəsildən ibarətdir:

1-  Zərih: Sizlərə Əhli beytin kəramətləri və davranışı barədə məlumat verəcək.

2-  Mədəniyyət bölümü: Bu fəsil dastan, şer və hekayələrdən ibarətdir.

3-  Bilik bölümü: Bu fəsildə isə müxtəlif sahələrdə elmi mövzular var.

4-  Bütün kainat: Gənc müsəlmanlardan və bütün bölgələrdən müxtəlif formada xəbər verir.

5-  Tuba ağacı: İslam tarixi, peyğəmbərlər, müsəlman alimləri və islam hekayələri haqqda məsələlərə toxunur.