BİZİM DİNİ ƏQİDƏMİZ (İmamiyyə şiələrinin etiqadlarının qısa şərhi)

Müəllif: Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi

Mütərcim: İslamşünas Əfzələddin Rəhimov


بسم الله الرحمن الرحيم

Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə

Kitabın adı:        «Bizim dini əqidəmiz»

əllif:             Ayətullah Nasir Məkarim Şirazi (md)

Çapa hazırlayan:            «Qurani-Kərim müəssisəsi»

Tərcümə edən: İslamşünas Ə. Rəhimov

Redaktor:          M. Süleymanov1 2 3 4 5 6 7 next