МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

 

МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН

100 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 300: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Халгын бир-бири илә хош кечинмәси ән үстүн әмәлләрдәндир.”

* * *

Һәдис 301: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Аллаһы даһа јахшы таныјан Ондан даһа чох горхар.”

* * *

Һәдис 302: Һәзрәт Мәһәммәд (с) бујурур: “Ән јахшы әмәл Аллаһа ҝөрә дост вә Аллаһа ҝөрә дүшмән олмагдыр.”

* * *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 next