ƏDALƏT QURANDAƏLƏDDİN MƏLİKOV

Zülmün mənası

“Tacül-ərus” deyir: “Zülm” digərinin mülkündə təsərrüf edib, həddən keçməyə deyilir.

“Lisanül-ərəb” kitabında belə deyilir: “Zülm” hər hansı bir şeyi ِz yerinə qoymamaqdır. Rağib “Müfrədat” kitabında zülmün mənasını “Lisanül-ərəb” kimi qəbul etmişdir.

“Ədlin” və ya ədalətin mənası

Əmirəl-mِminin, “ədalət” və “bəxşişdən” hansı biri fəzilətlidir sualının cavabında buyurur:

(ərəbcə)[1]

“Ədalət hər bir şeyi ِz yerində saxlayır.”

“Tacül-ərus” və “Lisanül-ərəb” də qeyd olunduğu kimi, “ədalət” cِvrün ziddidir. Ədalət, orta səviyyədə hərəkət etmək, ifrat və təfritə varmamaq və düzgünlüyə hِkm etmək deməkdir. “Ədil” nəfsinin hِkmü ilə haqdan uzaqlaşıb, cِvrə hِkm etməyən şəxsə deyilir.

“Rağib” deyir: “Ədalət hər bir şeyi bərabər bِlməkdir.” Rəvayət edilmişdir ki:1 2 3 4 5 6 7 next