İmam Məhdi Sahibbəzzəman (əleyhissəlam)ON DÖRDÜNCÜ MӘSUM

IMAM MӘHDI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Məhəmməd

Ləqəbi: Hadi, Mehdi və Qaim

Künyəsi: Әbülqasim

Atası: Həzrət imam Həsən Әskəri (ə)

Anası: Nərcis Xatun

Təvəllüdü: 256-cı Hicri ili

 

TӘVӘLLÜDÜ

On ikinci imamın pak vücudunun mübarək günəşi 255-ci Hicri-qəməri ilinin Şə᾽ban ayının 15-də parlayaraq şiələrin ürəyini öz nuru ilə işıqlandırdı.

Abbasi xəlifələri və hökumət adamları imamların on iki olduğunu eləcə də onların sonuncusu olan imam Həsən Әskərinin oğlunun uzun qeybəti olacağını və dünya hökumətini quracağını eşitmişdilər.

Bundan qorxuya düşən zalım hökmdarlar bu işin qarşısını almaq istəyirdilər, lakin bilmirdilər ki, Fir᾽on o qədər güc və iqtidarına hətta körpə uşaqları belə vəhşicəsinə öldürməsinə baxmayaraq Allahın iradəsinin qarşısını ala bilmədi. O, Musanı tapmaq üçün bütün evləri bir-bir axtarırdı, lakin eyni zamanda axtardığı uşağı öz qucağında bəsləyirdi. Zəmanənin Fir᾽onu sayılan Abbasi xəlifəsi Mö᾽təmid imamın evini nəzarət altında saxlayırdı və zəhərlənmiş xəstə imamı zindandan evinə göndərdikdə saray adamlarından beş nəfəri də ona qoşdu ki, imamın evində baş verən bütün hadisələri ona xəbər versinlər. Bundan əlavə bir neçə mamaçanı da imamın evinə göndərdi ki, o həzrətin həyat yoldaşının yanında dursunlar.1 2 3 4 5 next