МӘСУМЛАРЫН НУРЛУ КӘЛАМЛАРЫНДАН
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

100 ҺӘДИС

Бисмиллаһир-рәһманир-рәһим

Һәдис 101: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Төвбә етмәк гәлбләри паклајыр, ҝүнаһлары јујур.”

* * *

Һәдис 102: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Мө`мин онунла инсафсыз рәфтар едәнлә инсафла давранар.”

* * *

Һәдис 103: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Биләрәкдән ҝүнаһ едән шәхс бағышланмаға лајиг дејилдир.”

* * *

Һәдис 104: Һәзрәт Әли (ә) бујурур: “Зүлм вә фәсад јолундан чәкиниб итаәт јолуну тутун ки, ахирәтдә хошбәхт оласыныз.”

* * *1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next