İmam Həsən Əskəri (əleyhissəlam)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/azralshia/public_html/page.php on line 103

ON ÜÇÜNCÜ MӘSUM

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAM

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Həsən

Ləqəbi: Әskəri

Künyəsi: Әbuməhəmməd

Atası: Həzrət imam Әliyyən Nəqi (ə)

Təvəllüdü: Hicri 232-ci il

Imamlıq müddəti: 7 il

Ömrü: 28 il

Şəhadəti: 260-cı Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mö᾽təmid tərəfindən şəhid edildi.

Məzarı: Iraq Samirra şəhəri.

TӘVӘLLÜDÜ

Imamət səmasının on birinci parlaq ulduzu Mədinə şəhərində doğdu və Samirra şəhərində batdı. O həzrətin adı Həsən, künyəsi Әbuməhəmməd, tanınmış ləqəbləri isə Zəki və Әskəri idi. Atası həzrət Hadi (ə), anasının adı isə Susən idi 22 yaşında ikən atası şəhid oldu. Atasını şəhadətindən sonra imamlıq müddəti 6 il, mübarək ömrü isə 28 il çəkdi. O həzrət (ə) 260-cı hicri ilində Abbasi xəlifəsi Mö᾽təmid tərəfindən şəhid olunaraq Samirra şəhərində dəfn olundu. Onun yeganə övladı həmin və᾽d olunmuş həzrət imam Mehdidir ki, zühur edərək dünyanı ədalətlə dolduracaqdır.1 2 3 4 5 next